Find Your Appraisal Blogs

Finance

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Varius sit amet mattis vulputate enim.

Read More »
Uncategorized

Test Blog 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Read More »

Företagsvärdering

särskilt på börsnoterade marknader.bolag ska öka sina nuvarande intäkter och hantera risken för intäkter.De kan variera mycket beroende på den ekonomiska situationen, men de enskilda omständigheterna i varje bolag kan vara mer effektiva. Det faktum att Microsofts bolag handlar med intäkter tjugo gånger berättar ingenting om värdet på ditt bolag. En högbolagsvärderingard multipelvärdering är inte nödvändigtvis baserad på stark optimism (minns du maj 2009?), Och låga multipla bolagsvärderingar tar inte heller nödvändigtvis en lätt syn på ett bolags utsikter. En övervärdering av ekonomiska förhållanden är en annan fallgrop för att konsumera för mycket ekonomisk programmering. Det finns till exempel en tendens att låta den situationen färga vårt tänkande på orealistiska sätt om den nationella ekonomin lider av en mild recession eller en period med solid tillväxt. De flesta bolag, särskilt små bolag, drivs av unika faktorer snarare än ekonomiska förhållanden.10. Tänker på det framtida mentaliteten i det förflutna:Noggranna bolagsägare inser att det inte finns något samband mellan bolagets kontinuitet och dess värde. Ett bolag som har varit stadigt lönsamt i tio år kan till exempel verka mer attraktivt än ett nystartat bolag eller mer stabilt, men utseendet kan vara vilseledande. Existentiella hot möter vanligtvis bolag från helt oväntade riktningar, varav många inte fokuserar på skillnaden mellan nya och gamla bolag utan mellan de som anpassar sig och de som inte gör det.Tidigare stabilitet och tidigare resultat har därför mer värde än verkligheten. Ändå förlitar sig många bolagare så mycket på deras bolags historia för att kommunicera dess nuvärde. De kan inte låta bli att uppskatta den rikedom de och deras familjer har fått och förknippar det med affärsvärde för att gå framåt, men vad historien lär oss är att fortsatt obestämd framgång är ett smalt undantag, inte regeln.11. Att inte vara medveten om den faktiska konkurrensen:När du driver ett bolag dagligen spenderar du verkligen lite tid på att titta på dina konkurrenter. Det kan vara den konkurrerande restaurangen på gatan eller en konkurrent online, men tävlingen är inte den andra personen på gatan eller online när du säljer ditt bolag. Tävlingen kommer huvudsakligen från två platser: arbetsmarknaden och den öppna marknaden för ditt bolags komponenter. Många småbolagare tror att äga ett bolag är ett bra alternativ för ett bättre liv än att arbeta som anställd för någon annan. Viljan hos en potentiell köpare att betala ditt begärandepris kan förlita sig på arbetsmarknadens hälsa lika mycket som det gör för ditt bolags hälsa och dess grundläggande.In-N-Out Burger betalar till exempel 160 000 dollar per år till sina chefer. Till vilket pris kan en lokal, familjeägt hamburgare som genererar intäkter på 100 000 $ per år vara konkurrenskraftig för 60 procent mer med ett jobbbjudande från In-N-Out Burger? Det är svårt att säga säkert, men det lägger definitivt nedtryck på den lokala mammans pris och pop och mycket av det. På samma sätt, om delarna i ditt bolag är lätta att identifiera och tillgängliga till låga priser, kommer alla köpare förmodligen att tänka på möjligheten att köpa dessa delar separat snarare än tillsammans i form av ditt bolag. Om dessa delar är i överskott blir det ännu svårare att få mycket premie över bokfört värde.12. Gå bort från bokens värde:Nästan alla som ger råd om att bolagsvärderingar småbolag börjar med antagandet att “bokfört värde” är ett “minimivärde” för ett bolag och det absolut minsta som ett bolag någonsin kan vara värt, värdet på de enskilda tillgångarna som bildar ditt bolag om de såldes separat.Att använda bokfört värde som bas för att uppskatta ditt bolags värde liknar att erkänna att bolaget, som har arbetat i flera år att bygga, inte har något värde för mer förklaring. Så att börja med bokfört värde är ett erkännande av nederlag, och att om ditt bolag är värt till eller nära bokfört värde är du ett misslyckande som ägare av ett litet bolag.Det är osant. De flesta småbolag är först och främst värda mer än deras bokförda värde. Detta bör varken vara förvånande eller deprimerande när vi tänker på det ett ögonblick. Vad skulle trots allt deras värde baseras på?Detta är mycket tydligare när man tänker på saker ur köparens perspektiv. Om de är intelligenta börjar de vanligtvis med bolagets bokförda värde och överväger sedan vad de köper som de inte kan köpa någon annanstans bekvämt. Med andra ord, varför behöver de köpa ett bolag och konkurrera med målbolaget istället för att bara köpa samma delar på den öppna marknaden? Det finns ofta inga goda skäl, varför många småbolagers värde ligger nära bokfört värde.Den starka önskan att fly från bokfört värde leder till att många småbolagare antar att något speciellt händer med deras bolag, till exempel ett unikt varumärke, återkommande kunder eller affärshemligheter etc.Dessa saker finns redan,och de bör granskas grundligt om de ökar värdet på ett litet bolag med mer än tio procent över dess bokförda värde.bolagare som gör de vanligaste och viktigaste misstagen vid beräkning av värdet på sina bolag är inte matematiska fel, och de kan inte heller hänföras till användningen av otraditionella metoder istället för en professionellt helt systematiska beräkning.Det är samma misstag som görs av yrkesmässiga värderingspersonal: börjar med felaktiga antaganden och tänker inte på allvar över de mest kritiska frågorna, som kan sammanfattas med följande frågor: vem är min köpare och hur är han villig och kan betala för mina bolag?bolagsvärderingsmodeller som säljer:För bolaget du ska sälja måste du be om ett rimligt pris. Istället för att bara välja ett lämpligt nummer bör bolaget bedömas noggrant för att nå ett realistiskt och rättvist pris. Du kan också använda mer än en strategi för att korrekt mäta bolagets värde så att du kan få olika syn på det framtida försäljningspriset.Innan och när du säljer en bolagsvärdering, här är några punkter du kan tänka på:1 – Använd bokföringsprocessen och mät värdet på ditt bolag. Detta ger dig värdet av boken.2-Om ditt bolag ägs av en aktieägare kan du använda olika metoder för att bedöma ditt bolag med hjälp av prisintäkter. Om ditt bolag har vinst fungerar den här metoden bara; annars skulle värderingen vara noll.3- “Bedöma marknadsvärdet för ditt bolag” Bedöma ditt bolags marknadsvärde.4 – Mät kostnaden för ersättning av alla fastigheter i bolaget. Kostnaden för utbyte är hur mycket det kommer att kosta dig från grunden att bygga, skapa eller köpa fastigheterna. Det är så viktigt att ersättningsvärdet erhålls.Slutsatsen:Till exempel, när du säljer ditt hem eller en värdefull sak, vill du ha ett värde på hur mycket denna artikel är värd, så det kan hjälpa till att tänka på det som en bedömning när du definierar en bolagsvärdering.“Att framgångsrikt beräkna din bolagsvärdering innebär att känna till de aspekter av ditt bolag som är väsentliga och icke-viktiga och att vara realistiska vad som bidrar till din effektivitet”, säger David Adler, grundare och VD för The Travel Secret.bolagsvärderingar utförs i allmänhet genom att beräkna de materiella tillgångarna (utrustningsdelar, fastigheter etc.) och immateriella tillgångar (anseende och varumärken) för ett bolag kontra de skulder som det för närvarande innehar, även om olika metoder kan se på olika mått. Ett bolags värde påverkas också årligen av hur lönsamt det är.I flera situationer kan det hjälpa att ha den informationen i handen och ha en allmän uppfattning om hur mycket ditt bolag är värt. Oavsett om de kommer från IRS eller inom ditt bolag kan du lättare lösa tvister. Medan en korrekt bolagsvärdering kan hjälpa till med framtida försäljning av ditt bolag kan det också hjälpa till att ingå ett partnerskap, få ett lån eller byta ägare – speciellt om du ger bolaget till någon annan, köper ut någon eller byter aktier.Zach Reece, Colony Roofers COO och certifierad revisor, sa att en bolagsvärdering kan fungera som en färdplan för ett bolags framtid.bolagsvärdering varierar från individ till individ och beror mycket på varför värderingen beräknas i första hand.“Ett affärsvärde är absolut nödvändigt för att förstå det verkliga värdet av verksamheten så att man inte nöjer sig med mindre än verkligt värde eller ger upp mer eget kapital än de borde”, säger Dave Bookbinder, CFGI: s seniordirektör.Det beror på ditt bolag att avgöra hur ofta du ska göra en bolagsutvärdering. Experter kommer att säga att för de flesta små bolag är en årlig värdering inte viktig eftersom bolagsvärderingar kan vara dyra och tidskrävande.“Om inte en bolagsägare planerar att sälja aktivt de närmaste åren och vill veta hur man kan öka värdet på verksamheten, eller om verksamheten har sålts till en aktieägarplan (ESOP), gör de flesta bolagare inte måste utbolagsvärderingar sin verksamhet varje år, “såvida inte en bolagsägare planerar att sälja aktivt de närmaste åren och vill veta hur man kan öka värdet på verksamheten, eller om verksamheten har sålts till en anställds aktieägarplan (ESOP), behöver de flesta bolagare inte utbolagsvärderingar sin verksamhet varje år.